Titlul proiectului: Cresterea competitivitatii prin realizarea de investitii la Dinadrom SRL
Numele beneficiarului: DINADROM S.R.L.
SMIS: 112682
Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020
Axa: 2. Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Prioritatea de Investiții: 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor
Numele Autoritatii de Management: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
Numele Organismului Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Valoarea totala a proiectului: 1.993.707,99 LEI
Valoarea finantarii nerambursabile: 1.194.723,57, din care valoarea contribuției din FEDR este 1.015.515,03 LEI
Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 179.208,54 LEI
Perioada de implementare a proiectului este: 01.10.2016 – 30.04.2020

Obiectivul/Scopul proiectului il constituie imbunatatirea competatitivitatii intreprinderii DINADROM SRL prin realizarea unei investitii initiale in domeniul fabricarii de mobila prin diversificarea productiei unei unitati existente.

Obiective specifice ale proiectului:
Diversificarea productiei unei unitati in domeniul fabricarii de mobila prin:
– Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica specifice activitatii de fabricare mobilier
– Achizitionarea de licente si programe informatice specifice activitatii de fabricare mobilier
– Crearea unui magazin virtual (e-shop);
Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a isi dezvolta si mentine avantajul competitiv:
– Implementarea procesului de certificare a unor produse specifice activitatii desfasurate in cadrul proiectului
– Implementarea procesului de certificare a unui sistem de management integrat (ISO 9001 si ISO 14001)
– Participarea, in calitate de expozant, la un targ international;
Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:
– Utilizarea surselor regenerabile de energie prin achizitionarea unui sistem de panouri solare
– Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului in spatiile de productie) sau optimizarea functionarii instalatiilor si a fluxurilor tehnologice prin achizitionarea unui sistem de iluminat led
– Minimizarea la sursa a deseurilor generate. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin utilizarea deseurilor de lemn (inclusiv rumegus) rezultate din activitatea de fabricare mobila desfasurata de societate in procesul de incalzire, pentru functionarea centralei termice achizitionata prin proiect
– Angajare a 1 persoane din urmatoarea categorie defavorizata: „are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani”;
– Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.

Rezultatele proiectului:
Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line (numar):
– 9 utilaje de lucru
– 6 echipamente
– 1 sistem mobilier
– 5 echipamente IT, birotica
– 1 sistem care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor (sistem panouri solare)
– 1 echipament pentru minimizarea la sursa a deseurilor generate/cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor (centrala termica, care va functiona prin utilizarea deseurilor de lemn (inclusiv rumegus) rezultate din activitatea de fabricare mobila desfasurata de societate)
– 12 licente, programe informatice
– magazin virtual (e-shop)
– o instalatie recuperare aer cald
Cu ajutorul proiectului a fost posibila cresterea numarului mediu de salariati, respectiv 1 persoana, care face parte din categoria defavorizate: are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:
Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line (numar):
– 9 utilaje de lucru
– 6 echipamente
– 1 sistem mobilier
– 5 echipamente IT, birotica
– 1 sistem care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor (sistem panouri solare)
– 1 echipament pentru minimizarea la sursa a deseurilor generate/cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor (centrala termica, care va functiona prin utilizarea deseurilor de lemn (inclusiv rumegus) rezultate din activitatea de fabricare mobila desfasurata de societate)
– 12 licente, programe informatice
– magazin virtual (e-shop)
– o instalatie recuperare aer cald
Cu ajutorul proiectului a fost posibila cresterea numarului mediu de salariati, respectiv 1 persoana, care face parte din categoria defavorizate: are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani
Activitati specifice prioritatii de investitie derulate:
– 2 produse (mobilier living si mobilier dormitor) specifice certificate
– 1 sistem de management integrat certificate (certificare a sistemelor de management al calitatii (ISO 9001) si al mediului (ISO 14001)
– 1 participare, in calitate de expozant, la targ international.

Date de contact:
Persoana de contact: dl. Dumitru Hostinari – Administrator
Tel/fax/email: 0744331444 / 0230532399 / dina_drom@yahoo.com